Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Issues of safety and health at work in times of crisis

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

221

ISBN

978-83-7775-292-0

Rozdziały