Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ergonomic hazards and WMSDs at the seller workstation in supermarket

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

197 - 221

Książka

Issues of safety and health at work in times of crisis