Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Implementacja autorskiego narzędzia informatycznego wspomagającego wytwarzanie

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

1133 - 1145

Book

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.