Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

How to adjust a workstand to work load? A case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

73 - 83

Książka

Human factors in economics and organizational design