Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Human factors in economics and organizational design

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7775-260-9

Rozdziały