Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Starting business of ergonomics advisory as an answer to the need of initiation of organizational design changes at computer workstations

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

97 - 107

Książka

Human factors in economics and organizational design