Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Heuristic methods aiding ergonomic design

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

13 - 20

Książka

7th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction: Design Methods, Tools, and Interaction Techniques for eInclusion, UAHCI 2013, Las Vegas, NV, United States, July 21-26, 2013

Zaprezentowany na

7th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction: Design Methods, Tools, and Interaction Techniques for eInclusion, UAHCI 2013, 21-26.07.2013, Las Vegas, United States