Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza porównawcza materialnych i niematerialnych warunków pracy w procesie produkcji drewnianych elementów wyposażenia obiektów budowlanych z użyciem maszyn skrawających

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

7 - 25

Książka

Wybrane problemy doskonalenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy : monografia