Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane problemy doskonalenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

178

ISBN

978-83-7775-331-6

Rozdziały
Analiza porównawcza materialnych i niematerialnych warunków pracy w procesie produkcji drewnianych elementów wyposażenia obiektów budowlanych z użyciem maszyn skrawających (s. 7-25)
Bezpieczeństwo konstrukcji i ergonomiczność kabin pojazdów pożarniczych (s. 27-75)
Procedura zakładania firmy komputerowej i serwisu doradztwa ergonomicznego (s. 77-91)