Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Procedura zakładania firmy komputerowej i serwisu doradztwa ergonomicznego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

77 - 91

Książka

Wybrane problemy doskonalenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy : monografia