Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Edukacja specjalistów w zakresie kształtowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

7 - 44

Książka

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy : problemy z zakresu edukacji