Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy : problemy z zakresu edukacji

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

126

ISBN

978-83-7775-330-9

Rozdziały
Edukacja specjalistów w zakresie kształtowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy (s. 7-44)
Analiza i ocena szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy (s. 45-69)
Treści z zakresu ergonomii w programach szoleń wstępnych i okresowych oraz wynikające z nich konsekwencje dla pracownika (s. 71-93)
Dydaktyczne problemy edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w treściach kształcenia zawodowego w Polsce (s. 95-101)
Specjalista bhp wobec wyzwań współczesnego środowiska pracy (s. 103-116)