Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Treści z zakresu ergonomii w programach szoleń wstępnych i okresowych oraz wynikające z nich konsekwencje dla pracownika

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

71 - 93

Książka

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy : problemy z zakresu edukacji