Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zastosowanie metod symulacji i stochastycznego wspomagania decyzji do usprawnienia procesu logistycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

309 - 324

Książka

Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. T. 1