Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie metod symulacji i stochastycznego wspomagania decyzji do usprawnienia procesu logistycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

309 - 324

Book

Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. T. 1

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.