Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Parameter identification in FEM models of thin-walled purlins restrained by sheeting

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

121 - 128

Książka

Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013

Zaprezentowany na

20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), 27-31.08.2013, Poznan, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)