Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Obszary wielofunkcyjne w strefie podmiejskiej Poznania na przykładzie koncepcji programowo-przestrzennej Poznańskiego Centrum Transferu Technologii Lotniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

99 - 105

Książka

Nowoczesność w architekturze : Integracja - Identyfikacja - Innowacja . Tychy 2013

Zaprezentowany na

Nowoczesność w architekturze : Integracja - Identyfikacja - Innowacja . Tychy 2013, 2013, Gliwice - Tychy, Polska