Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Using Non-functional Requirements Templates for Elicitation: A Case Study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

47 - 54

DOI

10.1109/RePa.2014.6894844

Książka

2014 IEEE 4th International Workshop on Requirements Patterns (RePa), Karlskrona, Sweden, August 26, 2014 : proceedings

Zaprezentowany na

IEEE 4th International Workshop on Requirements Patterns (RePa), 26.08.2014, Karlskrona, Sweden

Publikacja indeksowana w

WoS (15)