Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of Technical Equipment

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

449 - 454

DOI

10.1007/978-3-319-07854-0

Książka

HCI International 2014 - Posters’ Extended Abstracts : International Conference, HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Proceedings, Part II

Zaprezentowany na

International Conference, HCI International 2014, 22-27.06.2014, Heraklion, Greece