Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Formy wsparcia aktywności zawodowej osób 50+ na rynku pracy w Polsce

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

319 - 328

Book

Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.