Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Formy wsparcia aktywności zawodowej osób 50+ na rynku pracy w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

319 - 328

Książka

Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych