Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

394

ISBN

978-83-7775-344-6

Rozdziały
Zakładowe systemy emerytalne w Europie Centralnej. Efektywność i ryzyko inwestycyjne a subsydia i instytucje (s. 173-186)
Różnice pokoleniowe a inteligentny rozwój gospodarczy (s. 263-274)
Causes and consequences of low employment activity of seniors - selected aspects (s. 289-303)
Pokolenie 50+ na rynku pracy - wybrane problemy (s. 305-318)
Formy wsparcia aktywności zawodowej osób 50+ na rynku pracy w Polsce (s. 319-328)
Age management concept as an instrument reinforcing the vocational potential of seniors (s. 329-342)
Sposoby wykorzystania kapitału intelektualnego ludzi starszych - wybrane problemy (s. 343-353)