Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Efektywność usuwania związków organicznych z wody przy wykorzystaniu żywicy jonowymiennej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

863 - 869

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód