Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Sterowanie procesem ujmowania wody z ujęcia sztucznej infiltracji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1021 - 1029

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód