Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza lokalnej utraty stateczności płyt warstwowych z uwzględnieniem wpływu profilowania okładzin

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

55 - 56

Książka

VII Sympozjon "Kompozyty. Konstrukcje warstwowe", Wrocław - Pawłowice, 15 - 18 października 2014 : referaty

Zaprezentowany na

VII Sympozjon "Kompozyty. Konstrukcje warstwowe", 15-18.10.2014, Wrocław, Polska