Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Thermal Properties of Polymer-Metal Composites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

DOI

10.1115/ESDA2014-20506

Książka

Proceedings of the ASME 2014 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA 2014, Vol. 3, Copenhagen, Denmark, June 25-27, 2014

Zaprezentowany na

12th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2014, 25-27.06.2014, Copenhagen, Denmark

Publikacja indeksowana w

WoS (15)