Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zagadnienia bezpieczeństwa obiektu budowlanego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

11 - 35

Książka

Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego