Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagadnienia bezpieczeństwa obiektu budowlanego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

11 - 35

Book

Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego