Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

171

ISBN

978-83-7775-208-1

Rozdziały