Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Prawa konstytutywne materiałów stosowanych w budownictwie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

127 - 144

Książka

Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego