Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Całkowanie numeryczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

67 - 90

Książka

Metody numeryczne w MatLabie : wybrane zagadnienia