Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Materialne i niematerialne aspekty ożywiania miasta

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

123 - 130

Książka

Architektura przyszłości