Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Rozkład zawilgocenia w rdzeniu izolatora przepustowego o izolacji typu RBP

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule przedstawiono rozkład zawilgocenia w rdzeniu izolatora przepustowego o izolacji papierowej powleczonej a następnie utwardzonej z użyciem żywicy (izolacja typu RBP – Resin Bonded Paper). Zastosowano dwie metody wyznaczania zawilgocenia, metodę spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS) oraz metodę fizykochemiczną Karla-Fischera (KF). Poza wyznaczeniem rozkładu zawilgocenia w rdzeniu izolatora, przedstawione w artykule badania, umożliwiły weryfikację wzorca odpowiedzi dielektrycznej izolacji żywicznej, stosowanego przez autorów do oceny zawilgocenia izolatorów o izolacji typu RBP.

Pages (from - to)

51 - 60

Book

X Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory Energetyczne i Specjalne : Nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja, Kazimierz Dolny, 8-10 października, 2014

Presented on

X Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory Energetyczne i Specjalne : Nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja, 8-10.10.2014, Kazimierz Dolny, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.