Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Dom własny Piotra Marciniaka

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

364 - 367

Książka

Słynne wille Polski