Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Antoni Henryk Radziwiłł's, Hunter's Palace

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

42 - 45

Książka

Great villas of Poland