Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

RESTful Web Service Mining: Simple Algorithm Supporting Resource-Oriented Systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

694 - 695

DOI

10.1109/ICWS.2014.106

Książka

2014 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), Anchorage, AK, 27.06.-02.07.2014

Zaprezentowany na

21st IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 27.06.2014 - 02.07.2014, Anchorage, United States

Publikacja indeksowana w

WoS (15)