Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ergonomic model of hotel service quality for the elderly and people with disabilities

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

633 - 638

DOI

10.1201/b16490-112

Książka

Occupational Safety and Hygiene II

Zaprezentowany na

10th Annual Congress of the Portuguese-Society-of-Occupational-Safety-and-Hygiene on Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO), 13-14.02.2014, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)