Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Tendencja zmian i rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

20 - 29

Książka

Inżynieria produkcji : wybrane elementy zarządzania przedsiębiorstwem : praca zbiorowa