Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Współczesne formy kolonializmu i niewolnictwa w świecie

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

22 - 28

Książka

Imponderabilia bezpieczeństwa : monografia