Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Imponderabilia bezpieczeństwa : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gorzów Wlkp., Polska

Wydawca

IBEN

Data opublikowania

2014

Liczba stron

171

ISBN

978-83-64249-4

Rozdziały
Współczesne formy kolonializmu i niewolnictwa w świecie (s. 22-28)
Bogactwo i bieda narodów (Zjednoczone Królestwo i Polska) (s. 29-36)
Sprawne kierowanie personelem organizacji poprzez przywództwo (s. 37-69)
Zagrożenie bezpieczeństwa w systemach bankowych poprzez dezinformację (s. 70-99)
Bezpieczeństwo zdrowotne w produkcji żywności (s. 164-171)