Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Bezpieczeństwo zdrowotne w produkcji żywności

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

164 - 171

Książka

Imponderabilia bezpieczeństwa : monografia