Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The possibilities of conversion of pollution emission values from combustion engines in heavy-duty vehicles

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Polish CIMEEAC

Rocznik: 2016 | Tom: Vol. 11 | Numer: no 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

139 - 150

URL

http://www.polishcimeeac.pl/

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5