Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

New Towns and Cities in Reborn Poland between the World Wars

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

109 - 144

Książka

Planting New Towns in Europe in the Interwar Years. Experiments and Dreams for Future Societies