Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Synteza i analiza spektoskopowa eterów pirydynoketoksymów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

295 - 302

Książka

V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016

Zaprezentowany na

V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016, 16-17.04.2016, Wrocław, Poland