Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie metody real-time quantitative PCR with ddCt do określenia stabilności konsorcjum bakteryjnego degradującego olej napędowy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

23 - 24

Książka

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku, 15.10.2015, Poznań, Polska