Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekstrapolacja wartości EC50 dla kadmu, ołowiu i cynku z gleb sztucznych do gleb naturalnych przy użyciu Modelu Aktywności Wolnych Jonów

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • metale
  • ocena cyklu życia
  • gleba
  • EC50
Pages (from - to)

16 - 16

Book

I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, 6.05.2016, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.