Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ekstrapolacja wartości EC50 dla kadmu, ołowiu i cynku z gleb sztucznych do gleb naturalnych przy użyciu Modelu Aktywności Wolnych Jonów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • metale
  • ocena cyklu życia
  • gleba
  • EC50
Strony (od-do)

16 - 16

Książka

I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, książka abstraktów

Zaprezentowany na

I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016, 6.05.2016, Poznań, Polska