Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Toksyczność IV rzędowych soli amoniowych zawierających ugrupowanie 2,4-D i MCPA, względem szczepu bakterii Pseudomonas putida MT-2 i pomiar zmian składu membranowych kwasów tłuszczowych jako mechanizmu adaptacyjnego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

poster

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

125 - 125

Książka

IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne

Zaprezentowany na

IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary ich Zastosowania nt: Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne, 27-29.06.2016, Poznań, Poland