Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Stability of a Steel Welded Girder with Bending and Shear Forces Included

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Acta Mechanica et Automatica

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 11 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Buckling Analysis
  • Finite Element Method
  • Boundary Element Method
Data udostępnienia online

04.04.2017

Strony (od-do)

14 - 19

DOI

10.1515/ama-2017-0003

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]