Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane aspekty innowacji procesowych w logistyce produkcji

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Title variant

EN The selected aspects of process innovations in production logistics

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • innowacje procesowe
  • zarządzanie procesami
  • logistyka produkcji
Pages (from - to)

117 - 129

Book

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.