Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wybrane aspekty innowacji procesowych w logistyce produkcji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The selected aspects of process innovations in production logistics

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacje procesowe
  • zarządzanie procesami
  • logistyka produkcji
Strony (od-do)

117 - 129

Książka

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej