Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Comparison of mineral oil and esters as cooling liquids in high voltage transformer in aspect of environment protection

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 14

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

15.03.2017

Strony (od-do)

1 - 6

DOI

10.1051/e3sconf/20171401053

Uwagi

Article Number 01053

Zaprezentowany na

Energy and Fuels Conference, 21-23.08.2016, Krakow, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)