Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Hazard identification process implementation in selected analysis domain of the maintenance system of the multirole F-16 aircraft

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Realizacja procesu identyfikacji zagrożeń w wybranej domenie analiz systemu obsługi samolotu wielozadaniowego F-16

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • hazard source
 • hazard
 • hazard identification
 • risk management
 • F - 16 multirole aircraft
 • maintenance system
PL
 • źródło zagrożenia
 • zagrożenie
 • identyfikacja zagrożeń
 • zarządzanie ryzykiem
 • samolot wielozadaniowy F - 16
 • system obsługi
Abstract

EN In this article authors researched maintenance system of the multirole F-16 aircraft. For the study purposes, the F-16 maintenance system model has been created. From this model, the main analysis domain was derived, comprising F-16 fault troubleshooting process. Considering such an analysis domain, authors presented tools and procedures, how to identify hazard sources, in order to specify main hazards. The main goal of this article was to provide hazard identification process results as a hazard characteristics which include: a group of hazard sources, specified hazards and the most probable/predictable consequences and severities of the hazard activation.

PL W pracy obszarem rozważań jest system obsługi samolotu wielozadaniowego F-16. Zbudowano model systemu obsługi samolotu wielozadaniowego F-16. W ramach tego modelu wyróżniono domenę analiz obejmującą proces „Usuwanie drobnych niezdatności obiektów samolotu”. Dla przyjętej domeny analiz, na tle schematu ideowego procesu identyfikacji zagrożeń, zaprezentowano procedury: przygotowywania narzędzi do rozpoznawania źródeł zagrożeń, rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń i formułowania zagrożeń. Podano końcowe efekty procesu identyfikacji zagrożeń w postaci charakterystyk zagrożeń, na które składają się: grupa źródeł zagrożenia, sformułowanie zagrożenia, przewidywane straty / szkody będące wynikiem aktywizacji zagrożenia.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

69 - 86

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.08

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/11/7

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

6.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.