Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Development and Implementation of Coupling Method for CFD-FEM Analyses of Steel Structures in Natural Fire

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 172

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • fire engineering
  • natural fire
  • multi-physics
  • coupled problems
  • cross-scale consideration
  • performance based design
Strony (od-do)

692 - 700

DOI

10.1016/j.proeng.2017.02.082

Zaprezentowany na

Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST 2016, 26-27.05.2016, Vilnius, Lithuania

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)