Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Fire resistance of the ceiling in the old tenement house

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 195

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • fire design
  • steel structures
  • Klein’s ceiling
  • old ceiling
Strony (od-do)

178 - 182

DOI

10.1016/j.proeng.2017.04.541

Zaprezentowany na

CRRB 2016, 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, 24-25.11.2017, Brno, Czech Republic

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)